Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

historia

Antiken i Rom

Antikens Rom var ett världsvälde och ett modernt samhälle på sin tid. Under nästan 1000 år dominerades västvärlden av det mäktiga romarriket. En tid som var fylld av drama och intriger. Än idag fängslas vi av livet i den antika metropolen Rom. Här fanns höghus, vägar, badhus, gladiatorspel, makttörstiga diktatorer, politiska maktspel - samtidigt som Sverige under denna tid lämnade bronsåldern.

Romarriket var ett enormt rike, från Portugal i väster till Irak i öster och från England i norr till Egypten i söder. Inom imperiet bodde en fjärdedel av världens befolkning. Vardagslivet och det politiska livet var på en hög nivå. Juridiken och den romerska rätten styrde samhället. I vardagen fanns bekvämligheter, rika familjer kunde till och med ha vattentoalett. Bakom imperiet stod en stor armé som var oövervinnlig. Filmen gör en spännande och faktafylld resa genom antikens romarrike. I dramatiserade scener får vi se vardagslivet för över 2000 år sedan.