Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Samhällskunskap

Barnkonventionen - Sisi och Wanwan - rätten att bli adopterad

De första åren tvillingsystrarna Sisi och Wanwan bodde på ett kinesiskt barnhem var tuffa. De fick ingen uppmärksamhet och ingen förstod varför de inte talade. I Nederländerna upptäcktes att de såg dåligt och att de hade dålig hörsel. Men flickorna fick hjälp och utvecklades fantastiskt. De lärde sig till och med att spela harpa! Systrarna förstår inte varför de fått så stora möjligheter jämfört med andra föräldralösa kinesiska ungdo­mar i samma ålder, som inte längre kan bli adopterade. Under vintern reser Sisi och Wanwan runt i sin stad och spelar harpa för att samla in pengar till kinesiska jämnåriga kamrater.

Trailer

Programmet om Sisi och Wanwan handlar om rätten att bli adopterad om ingen annan kan ta bra hand om dig.

• Barnkonventionens artikel nummer 20: Ett barn som inte kan bo med sina föräldrar har rätt att få hjälp att hitta ett nytt hem.

Varje barn har rätt till ett lyckligt liv. Det är vad denna serie handlar om. Oavsett bakgrund har varje barn rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs 1989. Enligt konventionen ska bland annat barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.