Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

religionskunskap

Midsommarafton

I det här kunskapsklippet lär vi oss lite om varför vi firar midsommar och vilka aktiviteter man gör. Dessutom får vi veta varifrån traditionen kommer.

LÄROPLAN - LGR 11 Övergripande mål och riktlinjer - Kunskaper Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: - har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet - kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,Kursplan 1-3, 4-6
Hem- och konsumentkunskap
- Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll. (Syfte)
- Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider. (Centralt innehåll) Modersmål
- reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden. (Syfte)
- Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang. (Centralt innehåll)