Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Historia

Stormaktstiden – Kvinnan som gifte sig och blev soldat

Möt Ulrika Eleonora Stålhammar som levde på 1700-talet. Ulrika sprängde alla gränser för vad som var tillåtet för en kvinna. När fadern dör så byter hon liv och blir Willhelm Edstedt - blir soldat - och gifter sig. En dag rullas historien upp och Ulrika Eleonora hamnar i domstol. Det blir skandal! Ulrikas öde är en fantastisk berättelse om en kvinna som gick sin egen väg – även om det var emot samhället och Gud.

LÄROPLAN - LGR 11 Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6 -Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser. - Den svenska statens framväxt och organisation. - Jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder.
Möt Ulrika Eleonora Stålhammar som levde på 1700-talet. Ulrika sprängde alla gränser för vad som var tillåtet för en kvinna. När fadern dör så byter hon liv och blir Willhelm Edstedt - blir soldat - och gifter sig. En dag rullas historien upp och Ulrika Eleonora hamnar i domstol. Det blir skandal! Ulrikas öde är en fantastisk berättelse om en kvinna som gick sin egen väg – även om det var emot samhället och Gud.

LÄROPLAN - LGR 11 Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6 -Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser. - Den svenska statens framväxt och organisation. - Jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder.