Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Biologi

Vår hotade värld - biologisk mångfald

På jorden finns en otrolig variationsrikedom när det gäller växter, djur och deras livsmiljöer. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för alltings överlevnad. Men i en modern tid, med moderna liv, är det lätt för människan att glömma de viktiga sambanden.

Filmen berättar vad den biologiska mångfalden är, varför den finns, behövs och vad som håller på att hota den.