Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

geografi

Vår jord - Erosionens kretslopp

Allt som skapas och byggs på vår jord försvinner med tiden. Erosionen utplånar både berg och byggnader. Men den hjälper också till att återskapa vår jord – i ny skepnad. Filmen berättar bl.a. om erosion och hur erosion ibland kan innebära livsfara, samtidigt som den är nödvändig för vår fortsatta överlevnad.