Valbar undertext

Valbar undertext - Nu kan du enkelt slå på och av textning!
Med en ny funktion på Film och Skola kan du i filmbildens spelare ibland välja eller välja bort undertext till en film. Det kan vara användbart i till exempel språkundervisning. Tyvärr kommer det inte vara möjligt att välja undertext till alla filmer av upphovsrättsskäl. Under filmens informationstext anges om det finns valbar undertext.

Välj så här: När det är möjligt att göra ett val ser du det genom CC-knappen (Closed Captions) som visas i höger nederkant när du satt igång filmen. Se bilder. (Observera att menyn kan se olika ut på olika plattformar och i olika webbläsare.)

I CC-menyn kan du också välja:

  •     Textfärg
  •     Textstorlek
  •     Textens genomskinlighet
  •     Typsnitt
  •     Bakgrundsfärg på textremsan
  •     Språkval om flera språk finns

Valbar text infobild

Valbar text infobild