Tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse för filmochskola.se

Vi arbetar just nu bakom kulisserna med att tillgängliggöra vår webbplats och beräknar att sjösätta förbättringen under 2021. Vi uppdaterar denna sida när grundarbetet är gjort, och sedan vartefter när fler förbättringar av tillgängligheten görs.