Religionskunskap

  • 141 träffar
Vad tror du på? Barn frågar om kristendom
religion

Vad tror du på? Barn frågar om kristendom

Jesu födelse, korsfästelse, död och återuppståndelse utgör grunden för en av världens största religioner – kristendomen. Genom berättelserna om Jesu liv och gärningar i de fyra evangelierna i det Nya testamentet i Bibeln får vi lära oss om grunderna för ett kristet liv. Vad är ett sakrament och hur och varför utförs de? Vad betyder det att vara döpt? Vi får också lära oss om de olika riktningarna inom kristendomen. Är det någon skillnad mellan protestanter och katoliker? Filmen tar även upp de största kristna högtiderna och förklarar till exempel hur och varför påsken firas.

Vad tror du på? Barn frågar om islam
religion

Vad tror du på? Barn frågar om islam

I slutet av 500-talet e.v.t föddes Muhammed i staden Mecka. När han var i 40-årsåldern uppenbarade sig ängeln Gabriel för honom och under en lång period därefter fick Muhammed ta emot Allahs ord. Muhammed blev islams profet och budbärare för världens muslimer. De fem pelarna utgör grunden för den muslimska tron; trosbekännelsen, bönen, fastan, vallfärden och allmosan. Men hur ska man be och varför finns inga bilder i en moské? Vilka är de muslimska riterna som följer en muslim från barndom till vuxenliv? I serien finns även de andra världsreligionerna.

Vad tror du på? Barn frågar om hinduism
religion

Vad tror du på? Barn frågar om hinduism

Hinduismen är en av världens äldsta religioner och som hindu tror man på själavandring. Att själen vid dödens inträde vandrar vidare till en ny kropp, en ny existens. Det nya livet styrs av gärningarna från de det gamla livet; det man har sått i sitt tidigare liv får man skörda i sitt nästkommande. Man kan därför reinkarneras som människa, djur eller växt. Det är en insikt som väcker aktsamhet gentemot allt liv, men kan man vara hindu och äta kött då?

Vad tror du på? Barn frågar om buddhism
religion

Vad tror du på? Barn frågar om buddhism

Siddharta Gautama föddes år 560 f.v.t och levde sina första år som en välmående prins. Inget fattades honom men trots det var han inte nöjd med vad livet erbjöd honom. Han gav sig då ut för att finna meningen med livet. Siddharta mötte ålderdom, sjukdom och död vilket fick honom att förstå att allt liv medför lidande. Hans upplysning innebär en förståelse för hur vi människor ska kunna frigöra oss från våra begär som orsakar vårt lidande. Hur ska man då kunna leva ett lyckligt liv?

De stora grekiska myterna - Dionysos - den vilde guden
mytologi

De stora grekiska myterna - Dionysos - den vilde g...

Dionysos skilde sig från andra redan som ung. Trots att han var en gud uppträdde han annorlunda. Han var lättsinnig, sågs ofta berusad och väckte både fruktan och förundran hos människorna. Han var utomäktenskaplig son till Zeus, ett faktum som tvingade honom att bli erkänd som den gud han var. En dag upptäckte han kraften i vindruvans saft och bestämde sig för att sprida sin kunskap bland människorna. Under sina resor världen över följdes han av menader och satyrer. Enligt rykten greps kvinnorna av ett begär i samma ögonblick som Dionysos anlände till en stad. Han fick makt över dem och han ledde dem i vilda danser.

De stora grekiska myterna - Apollon - ljuset och mörkret
mytologi

De stora grekiska myterna - Apollon - ljuset och m...

Apollon var ljusets gud, beskyddare av de sköna konsterna, prästerna och profeterna. Som barn var han fantastisk och han visade tidigt en anmärkningsvärd styrka. Apollon hade ett bestämt mål, han skulle bli den som avslöjar människornas öde för dem och för den uppgiften behövde han bygga ett nytt tempel. På templets fundament ristade han in orden ”Känn dig själv”, ett motto som han själv levde efter. Men alla har sina mörka sidor, så även gudar. Apollon hade förmågan att trollbinda människorna samtidigt som han gjorde deras liv omöjligt.

De stora grekiska myterna - Psyche - skönheten och odjuret
mytologi

De stora grekiska myterna - Psyche - skönheten och...

Psyche var den yngsta och vackraste av tre döttrar. Hennes skönhet var vida känd och Afrodite, skönhetens gudinna, kände att hennes ställning som den vackraste kvinnan var hotad. Trots sin skönhet förblev Psyche ogift då de unga friarna skrämdes av hennes överväldigande skönhet. Afrodite stod inte ut med att ha fått en rival så hon beordrade kärlekens gud Eros att med list få Psyche ur leken. Men Eros som råkade skada sig själv på en av sina kärlekspilar blir häftigt förälskad i Psyche, men törs inte följa sitt hjärta och gå emot Afrodites vilja.