Hoppa till innehåll

Tema: Demokrati och politik

I Sverige är vårt demokratiska styrelseskick grundlagsskyddat. Våra läroplaner genomsyras av syftet att utbilda barn att lära sig att värdera och förvalta vår demokrati för framtiden. I september 2018 var det val till riksdag, kommuner och landsting. Regeringsbildningen blev rekordlång på grund av ett komplicerat parlamentariskt läge.  Demokratiska val är något som länge har setts som självklara i västländer, men för hundra år sedan hade inte alla i vårt land rösträtt. Friska upp minnet med Sveriges historia - välfärdens tid om 1900-talets viktiga reformer.

Demokrati får aldrig tas för given
De senaste årens auktoritära och populiska tendenser på många håll i världen, visar att det är viktigt att slå vakt om demokratins grundvärden och mänskliga rättigheter. Nedan ser du filmer som anknyter till temat som Expo - kampen för allas lika värde som bland annat beskriver Expos utbildningar för tolerans samt filmen Hotet mot demokratin, som skildrar svenska nazister under andra världskriget och vad som hände med dem sedan. Korruption hotar också demokratier och den svenskproducerade filmen Korruption - hotet mot samhället förklarar ger exempel på vad korruption är. 

Utvecklingen inför och efter det amerikanska valet 2020 är ett skrämmande exempel, där demokratin explicit visat sig vara hotad. För att få en hjälp att förstå komplexiten och bakgrunden rekommenderas till exempel filmen Steve Bannons värld (Steve Bannon's War).

För yngre rekommenderas Eva Funcks program om skatt, domstolar, polisen och Barnkonventionen.