Tema: Genus

Elever ska inte begränsas av sitt kön. Det är skolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster. Målet finns med som en röd tråd i skollagen, samtliga läroplaner och skolämnen. Men finns det könsroller och varför lever de vidare, i så fall?

Med termen genus menas vanligen den sociala process som ger människor, grupper eller symboler kollektiva egenskaper som kopplas till kön, som manligt och maskulint respektive kvinnligt och feminint. Nationalencyklopedin förklarar begreppet genus som att det ofta används för att betona relationen mellan könen, Med det menas att uppfattningar om kön och normer skapas relationellt. Genuskonstruktioner utmärks av ett motsatstänkande som skapar skillnader, isärhållande och makt. 

Utöver de utbildningsfilmer som presenteras nedan, erbjuder Film och Skola även många spelfilmer som är utmärkta underlag i en genusdiskussion. Om du abonnerar på Film och Skola spelfilm plus finns nu de fantastiska filmerna Suffragette  och Mustang  som båda är omistliga i skolan. Men nedan hittar du också en suverän och underhållande filmen om jämställdhet på tennisbanan; The Battle of the Sexes, samt den slagkraftiga dokumentären om den unga afghanska rapparen Sonita Tålamodets stenSmärtgränsen och Hip, Hip hora . De två sistnämnda handlar om tjejer som blir utsatta för sexualiserad mobbning på grund av sitt kön., Missa inte heller den fantastiska suggestiva Whale Rider, filmad på Nya Zeeland, som är helt perfekt för normkritiska samtal i klassrummet. Ta gärna hjälp av filmernas handledningar!

Diskutera om könsroller påverkar dig, och i så fall på vilket sätt!

Svenskt

Fröken Frimans Krig: Del 1

Verkliga händelser har inspirerat till denna livsbejakande berättelse om att slåss för det man tror på. 1905, då kvinnor varken hade rösträtt, pengar eller inflytande i samhället, bestämmer sig en grupp egensinniga kvinnor för att starta en matbutik. De gör det med brinnande passion och i ilsken protest - mot manssamhället och mot det utbredda fusket och snusket i livsmedelsbranschen. Stans manliga livsmedelshandlare ser till en början ingen anledning till oro över det befängda projektet. Men ju närmare kvinnorna kommer att förverkliga sin idé, desto mer sprider sig nervositeten. Tänk om kvinnorna stjäl deras kunder? Eller dumpar priserna, om de arbetar själva i butiken? I händelsernas centrum finns Dagmar Friman (Sissela Kyle) som flyttar hem till Sverige efter att ha bott i suffragettrörelsens London. Hon är en rättfram och på ytan osentimental kvinna som äntligen ser en möjlighet att förverkliga sina drömmar om ett självständigt liv och ett rättvisare samhälle.

Drama

Fröken Frimans Krig: Del 2

Verkliga händelser har inspirerat till denna livsbejakande berättelse om att slåss för det man tror på. 1905, då kvinnor varken hade rösträtt, pengar eller inflytande i samhället, bestämmer sig en grupp egensinniga kvinnor för att starta en matbutik. De gör det med brinnande passion och i ilsken protest - mot manssamhället och mot det utbredda fusket och snusket i livsmedelsbranschen. Stans manliga livsmedelshandlare ser till en början ingen anledning till oro över det befängda projektet. Men ju närmare kvinnorna kommer att förverkliga sin idé, desto mer sprider sig nervositeten. Tänk om kvinnorna stjäl deras kunder? Eller dumpar priserna, om de arbetar själva i butiken? I händelsernas centrum finns Dagmar Friman (Sissela Kyle) som flyttar hem till Sverige efter att ha bott i suffragettrörelsens London. Hon är en rättfram och på ytan osentimental kvinna som äntligen ser en möjlighet att förverkliga sina drömmar om ett självständigt liv och ett rättvisare samhälle.