Tema: Mobbning

Skolan har ansvar för att ingen elev blir mobbad. Elever har precis som vuxna i arbetslivet rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Skolelever räknas som arbetstagare och skolledningen som arbetsgivare. Arbetsmiljölagen och skollagen gäller i skolan och mer information om det finns på Arbetsmiljöverket (AFS 1993:17) respektive Skolverket.

Mobbning är ett stort samhällsproblem och på organisationen Friends webbsida anges att cirka 60 000 barn och unga varje år drabbas. Ibland sker mobbning synligt framför våra ögon, men oftare är det väl dolt för vuxenvärlden. För att stoppa mobbning krävs att vi alla engagerar oss; beslutsfattare, skolledning, pedagoger, föräldrar, elever och privatpersoner.

Ta hjälp av filmerna och handledningarna som presenteras i detta tema för att arbeta mot mobbning i skolan: Varför tror du att människor mobbar? Hur tänker och känner mobbaren och den som mobbas?  Vad säger lagen om mobbning?  Hur är man en bra kompis? Varför är det alltid fel att mobba någon? Vad kan man göra om man märker att någon blir mobbad? 

Utdrag ur Lgr 11, 2.1. Normer och värden, Skolans mål är att varje elev:
• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor.
Riktlinjer: Alla som arbetar i skolan ska
• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper.

Thriller

Irl

IRL (In real Life) är en film om ondska bland tonåringar i en värld av sociala medier. Elias kommer inte undan sina plågoandar. De finns överallt, i skolan, på tunnelbanan och spyr sitt hat över honom på nätet. Han flyr in i The Secret World, ett onlinespel med tusentals spelare där Elias ikläder sig den oövervinnerlige krigaren S:]iles skepnad. I spelet möter han Sc4rlet, en skicklig och vacker tjejsoldat. Tillsammans erövrar de sin våldsamma digitala värld. Sc4rlet vill träffa Elias IRL (In Real Life). Tveksamt går han med på att ses men väl på mötesplatsen, där en alldeles vanlig flicka står, vågar han inte gå fram. Elias inser att han aldrig mer kommer att möta Sc4rlet och bestämmer sig för att ta sitt liv samma kväll. På väg mot undergången i en tom krängande tunnelbanevagn flyter världarna samman. I vagnens vita stroboskopiska ljus tänjs verklighetens gränser och Sc4rlet träder in i hans värld.