Tema: Mobbning

Skolan har ansvar för att ingen elev blir mobbad. Elever har precis som vuxna i arbetslivet rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Skolelever räknas som arbetstagare och skolledningen som arbetsgivare. Arbetsmiljölagen och skollagen gäller i skolan och mer information om det finns på Arbetsmiljöverket (AFS 1993:17) respektive Skolverket.

Mobbning är ett stort samhällsproblem och på organisationen Friends webbsida anges att cirka 60 000 barn och unga varje år drabbas. Ibland sker mobbning synligt framför våra ögon, men oftare är det väl dolt för vuxenvärlden. För att stoppa mobbning krävs att vi alla engagerar oss; beslutsfattare, skolledning, pedagoger, föräldrar, elever och privatpersoner.

Ta hjälp av filmerna och handledningarna som presenteras i detta tema för att arbeta mot mobbning i skolan: Varför tror du att människor mobbar? Hur tänker och känner mobbaren och den som mobbas?  Vad säger lagen om mobbning?  Hur är man en bra kompis? Varför är det alltid fel att mobba någon? Vad kan man göra om man märker att någon blir mobbad? 

Utdrag ur Lgr 11, 2.1. Normer och värden, Skolans mål är att varje elev:
• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor.
Riktlinjer: Alla som arbetar i skolan ska
• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper.