Tema: Existentiellt

Svenska Akademins ordbok förklarar ordet existentiell som ett ord som "rör eller är av­görande för människans existens" och exemplifierar med "existentiella frågor om liv och död".

Serien Tänkvärt är informativ och underhållande och producerad av filosofen, historikern och författaren Alain de Botton. De korta programmen och teorierna kan hjälpa oss att bättre förstå oss själva och omvärlden. På Film och Skola finns också filmer om döden för yngre barn utifrån förlusten av husdjur, den mer konkreta serien Döden döden, döden för äldre, samt förstås fantastiskt användbara spelfilmer.

Infallsvinklarna är många; Vad är viktigt i livet? Hur kan vi prata om livets svåra stunder? Vad är lycka för dig? Hur lever vi ett gott liv? Hur ser ett bra samhälle ut? Vad tänkte Platon om kärlek, demokrati och samtalens betydelse? Varför, enligt Marx, är inte det kapitalistiska systemet bra ens för kapitalister? Och vad har förresten hänt när kommunism har genomförts i praktiken? Till sist, vad är egentligen poängen med konst, litteratur, filosofi och historia? 

Nedan ser du utbildningsfilmer och spelfilmer till skolämnena filosofi, psykologi, religion (etik), litteratur, svenska och bild, men även till värdegrund, samhällskunskap samt historia.