Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet religionskunskap

Svenska kyrkan - reformation och kyrkans makt i Sverige

Martin Luther kritiserade katolska kyrkans utsvävningar. Han översatte även bibeln. Europa blev delat i protestanter och katoliker. Gustav Vasa behövde pengar och stängde klostren. Det här förändrade samhället och kyrkans roll. CENTRALT INNEHÅLL - Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. - Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder. - Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer. - Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper. - Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa. - Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser. Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.