Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet historia

Sveriges historia – Stormaktstiden

1629 gick Sverige med i Europas största krig, det 30-åriga kriget – ett religionskrig mellan katoliker och protestanter. Sverige organiserades under den här tiden med folkbokföring och skatteväsende. Kyrkan var stark och nästan 300 kvinnor avrättades för häxeri under stormaktstiden. Kungen dog i slaget vid Lützen och Sverige hade en omyndig drottning. Under hennes uppväxt styrdes landet av Axel Oxenstierna. Kristina skulle sedan abdikera och gå över till den katolska tronen. Därefter skulle kriget föras vidare av Karl X, Karl XI och sluta med Karl XII: död. Resultatet av stormaktstiden var pengar, skånelandskapen och en del krigsbyten. På 1720-talet steg Sverige in i frihetstiden. LÄROPLAN - LGR 11 Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6 - Den svenska statens framväxt och organisation - Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor runt Östersjön. Migration inom svenska riket - Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, män och kvinnor. - Hur historiska personer och händelser, t ex drottning Kristina, häxprocesser … framställts på olika sätt och tolkningar under skilda tider. - Tidsbegrepp, … stormaktstiden… samt olika syn på deras betydelse.

  • Produktionsland: Sverige
  • Produktionsår: 2012
  • Ämnen: Historia
  • Målgrupper: Grundskola 4-6
  • Bolag: Medix Produktion AB
  • Språk: Svenska
  • Speltid: 4 min
  • Artikelnummer: NK-545K4