Vänligen logga in för att se på film
Teckenspråk

NO-land : Cellandning

Celler tar upp syre och näring och gör sig av med koldioxid och andra avfallsämnen. Den processen kallas för cellandning. Men hur fungerar den och varför är den viktig? Hur ser formeln för cellandning ut?