Vänligen logga in för att se på film
Pedagogiska frågor

UR Samtiden - Matematikbiennalen 2018 : Den symboliska matematiken

Djamshid Farahani och Thomas Lingefjärd är forskare, lärare och handledare vid Göteborgs universitet. De inleder föreläsningen med en begreppslig förklaring av symboler och en historisk återblick på behovet av symboler. Studier har visat att studenter presterar sämre när de får lösa uppgifter av symbolisk karaktär än vad de gör när uppgifterna är av numerisk karaktär. Elevers svårighet att tolka innebörden av symboler anges vara orsaken. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

  • Originaltitel: UR Samtiden - Matematikbiennalen 2018 : Den symboliska matematiken
  • Produktionsår: 2018
  • Ämnen: Matematik, Pedagogiska frågor, Utbildningsvetenskaplig forskning
  • Speltid: 39 min
  • Språk: swe
  • Bolag: UR
  • Tillgänglig till: 2023-07-01