Vänligen logga in för att se på film
Teckenspråk

Vi förklarar! : Strömavbrott

Vi i Sverige är inte så bra på att veta vad som kan hända vid ett större strömavbrott eller vad man kan göra vid ett strömavbrott. Vi förklarar!