Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm teknik, kemi

Materialet – Fosfor

Avsnittet Fosfor ingår i filmserien Materialet som är till god hjälp i arbetet att nå mål inom NO, teknik, kemi och fysik. Serien rekommenderas för mellanstadiet samt högstadiet. Hur har människor använt och utvecklat olika material genom historien? Hur förädlas materialen och hur källsorteras de? 

I sin naturliga form finns fosfor överallt i naturen. Men världens första prov på det här grundämnet togs fram på 1600-talet av en alkemist som lät avdunsta vätskan från sin egen urin och kvar fanns bland annat fosfor. Fosfor används till allt från såpbubblor, konserveringsmedel i mat till cancermediciner, tvål och tvättmedel. I dag förorenar fosforutsläpp sjöar och vattendrag i hela världen.

EU har börjat sänka gränsvärdet för fosfater i tvätt och diskmedel och i jordbruk. Du kan göra mer genom att välja fosfatfritt tvättmedel.