Hoppa till innehåll

Tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse för filmochskola.se

Innehåll på sidan

  • Hur tillgänglig är webbplatsen?
  • Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
  • Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
  • Tillsyn
  • Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
  • Innehåll som inte är tillgängligt

Swedish Film/Film och Skola står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur filmochskola.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från filmochskola.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.
Svarstiden är normalt inom 24 timmar (vardagar).
Kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning utan synförmåga

  • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
  • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning.
  • PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
  • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.

Dokument

Vissa dokument på vår webbplats fungerar inte bra med uppläsande hjälpmedel, eftersom de inte korrekt förmedlar information om bland annat struktur, rubriker och bilder. De fungerar inte heller bra med förstorad text, eftersom de inte anpassar sig som de ska. Vi arbetar med naturligvis med problemet och hoppas att alla dokument ska uppfylla kraven.