Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Fysik

Vetenskapslådan - rörelse

Filmen berättar om krafter i rörelse. Vi får veta mer om vad krafter är och får exempel på hur man mäter dem. Här förklaras bland annat friktion, gravitation, luftmotstånd och pedalkraft med hjälp av skateboardåkare, cyklister, forskare och andra.

Seriens mål är att göra alla lite klokare genom att förklara så att alla kan förstå:

  • Berätta mer om hur ljuset fungerar
  • Förklara och ge exempel på olika krafter i rörelse
  • Skildra olika bakterier - både bra och dåliga
  • Visa hur saker förändras vid olika typer av kemiska reaktioner
  • Visa vad som händer när yttre faktorer påverkar saker, som att sol påverkar is och sprängmedel påverkar berg
  • Berätta om växter och bladens fantastiska förmågor
  • Förklara bland annat ögat, vattnets kretslopp och fotosyntesen på ett sätt som är enkelt att förstå