Inga träffar!

Tyvärr så hittade vi inga filmer som motsvarade din sökning!

UR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset : Från sovjetisk student till professor i USA
Värdegrund

UR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset : Fr...

Under utbildningen i Sovjet studerade och tävlade män och kvinnor på lika villkor, men i arbetslivet var det männen som bestämde berättar professorn i kemi, Anna Krylov. Det var också ont om kvinnliga förebilder inom forskarvärlden. Nu arbetar hon i USA men ojämlikheten mellan manliga och kvinnliga forskare finns kvar, konstaterar hon. Inspelat på Uppsala universitet den 22 maj 2015. Arrangör: Uppsala universitet, SciLifeLab och Young Academy of...

UR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset : Erfarenheter som kvinnlig professor i Sverige
Värdegrund

UR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset : Er...

Som student i biologi på 1970-talet var det ont om kvinnliga förebilder berättar Siv Andersson, professor i molekylär evolution vid Uppsala universitet. Att försöka kombinera en forskarkarriär och familjeliv trodde hon länge var omöjligt. Hon talar också om svårigheter och möjligheter som kvinnlig professor i Sverige, om att mötas av beröm och kritik, och gränser för etik och moral. Inspelat på Uppsala universitet den 22 maj 2015. Arrangör:...