Begränsa urvalet

Inga träffar!

Tyvärr så hittade vi inga filmer som motsvarade din sökning!

UR Samtiden - Underbar matematik : Vad vet vi om dyskalkyli?
Pedagogiska frågor

UR Samtiden - Underbar matematik : Vad vet vi om d...

Vad vet vi om dyskalkyli? Varför kan inte vissa människor räkna? Markus Björnström är logoped på Logopedbyrån Dynamica. Han utreder både barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter och med räknesvårigheter. Det finns många olika förklaringar till att 5 procent av befolkningen har diagnosen dyskalkyli. Det är ett medfött handikapp - ofta ärftligt. Det är ett relativt nytt och kontroversiellt begrepp som bland annat kan ha sin grund i misslyckad...

UR Samtiden - Matematik i kubik : En lärare + en elev = Intensivmatte
Pedagogiska frågor

UR Samtiden - Matematik i kubik : En lärare + en e...

Görel Sterner, projektledare för Nationellt centrum för matematikutbildning vid Göteborgs universitet, säger att det är skolans uppgift att ge alla elever en möjlighet till optimalt kunnande när det gäller matematik. De svårigheter som finns kan förebyggas inom arbetet i klassen. Hon resonerar kring olika former av intensivundervisning och ger en rad konkreta exempel på arbete som pågår på olika skolor i landet, bland annat i Skövde. Hon talar...

Inga träffar!

Tyvärr så hittade vi inga filmer som motsvarade din sökning!