Inga träffar!

Tyvärr så hittade vi inga filmer som motsvarade din sökning!

UR Samtiden - Elevhälsa 2018 : Möta unga med könsdysfori
Samhällskunskap

UR Samtiden - Elevhälsa 2018 : Möta unga med könsd...

Allt fler möter elever med könsidentitetsfrågeställningar. Hanna Bergman arbetar inom specialistvården för att hjälpa och utreda patienter som eventuellt vill ha könsbekräftande åtgärder. Hon ser det som nödvändigt för att förstå könsdysfori att man ser det tvärvetenskapligt utifrån flera discipliner som sociologi, medicin, psykologi, idéhistoria. Patienterna känner ett stort lidande som handlar om vilket bemötande man får i samhället på grund...

UR Samtiden - Elevhälsa 2018 : Unga med självskadebeteende
Pedagogiska frågor

UR Samtiden - Elevhälsa 2018 : Unga med självskade...

Lars Fjellman är socionom och legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet från arbete inom barn- och ungdomspsykiatri. Här berättar han om sina erfarenheter som resulterade i en bok om unga med självskadebeteende. Hur ska man känna igen eller hjälpa någon i riskzonen? Han beskriver vilka diagnoskriterier som krävs för det självskadande beteendet och liknar beteendet vid missbruk där patienten upplever lättnad i anslutning till självskadan....

UR Samtiden - Elevhälsa 2018 : Unga med ätstörning
Pedagogiska frågor

UR Samtiden - Elevhälsa 2018 : Unga med ätstörning

På de flesta som drabbats av en ätstörning syns det inte på utsidan. Maja Engström och Emrika Larsson från föreningen Frisk och fri berättar om ätstörningar och vad som kännetecknar en person som drabbats. Varje år kommer de i kontakt med tusentals drabbade, deras närstående eller personal som möter dem i arbetet. Här berättar de om deras förebyggande, stödjande och påverkande arbete för att hjälpa de som drabbats. Inspelat den 16 mars 2018 på...

UR Samtiden - Elevhälsa 2018 : Ångest oro och depression
Pedagogiska frågor

UR Samtiden - Elevhälsa 2018 : Ångest oro och depr...

Att många lider av ångest och depression kan bero på bland annat biologi, genetik eller modellinlärning. Psykologen och psykoterapeuten Liv Svirsky har mött många drabbade barn och här förklarar hon olika typer av ångest och depression. Hon beskriver också behandling som varit framgångsrik. Hur ska du agera för att hjälpa och undvika att ångesten blir så stor att eleven slutar komma till skolan? Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference...