Begränsa urvalet

Inga träffar!

Tyvärr så hittade vi inga filmer som motsvarade din sökning!

Barnet och orden - om språk i förskolan : Vuxet och vildvuxet språk
Pedagogiska frågor

Barnet och orden - om språk i förskolan : Vuxet oc...

Hur låter vi vuxna i barnens öron? Erik Sigsgaard, forskare vid Höjvognsseminariet, talar om effekterna av vuxnas skällande. Han menar att barn upplever att skäll är detsamma som att få stryk, och att det kan leda till problem när barnen växer upp. Intervjun med Sigsgaard belyses av intervjuer med barn och förskolepersonal, och genom sketcher spelade av Improvisationsteatern. Vi möter konsulten Karin Rosvall som arbetar med att handleda...

Barnet och orden - om språk i förskolan : Språkets gåta
Svenska

Barnet och orden - om språk i förskolan : Språkets...

Paul Honkanen intervjuar forskare inom olika områden för att utreda vad ett språk är, hur tankar och språk hänger ihop och hur det går till när ett barn lär sig tala. Vi träffar bland andra Christer Platzack, professor i Nordiska språk, som menar att alla barn föds med en sorts inbyggd grammatik. Vi följer även med till ett språklaboratorium i Lissabon där man lyckats skapa en robot, Chico, som liksom ett barn kan lära sig lyssna, tala och...

Barnet och orden - om språk i förskolan : Lära läsa tidigt
Pedagogiska frågor

Barnet och orden - om språk i förskolan : Lära läs...

Är det förskolans uppgift att lära barn att läsa? Eller är det viktigare att göra barnens möte med ord och språk lekfullt och spännande? Professorerna Mats Myrberg och Mats Ekholm diskuterar för- och nackdelar med tidig läsinlärning. Vi träffar Hilda som går på Öjabyns förskola där det skrivna ordet finns med i alla verksamhet. Även för de allra minsta. Även på St Joseph's primary school i London lär sig barnen läsa tidigt. Deras vardag är...

Barnet och orden - om språk i förskolan : Vad är det som hindrar?
Pedagogiska frågor

Barnet och orden - om språk i förskolan : Vad är d...

Om olika typer av språkstörningar och språkförsening. Gäst är logopeden och forskaren Carmela Miniscalco som beskriver vad en språkstörning är. Att det handlar om tal och uttal, men också om språkförståelse och om viljan att kommunicera med andra. Vi möter ett par tvillingbröder med grava språkstörningar som går på språkförskola. Vi får en inblick i logopedernas sätt att träna och förhålla sig till språkförskolans elever och pojkarnas mamma...

Barnet och orden - om språk i förskolan : Fingertopparnas språk
Pedagogiska frågor

Barnet och orden - om språk i förskolan : Fingerto...

Hur hjälper man de barn som är dövblinda att kommunicera? Vi möter Felix som är sex år och född med dövblindhet. Han kommunicerar med omvärlden genom sina fingertoppar, och världen måste svara på samma språk. En viktig länk till omvärlden är Felix resursperson Sofi. Felix pappa berättar om deras relation och vad som händer när resursen blir sjuk. Vi träffar också specialpedagogen Kerstin Arman som handleder förskolepersonal i att lära sig...

Barnet och orden - om språk i förskolan : Barn är rika på språk
Pedagogiska frågor

Barnet och orden - om språk i förskolan : Barn är ...

Det är en myt att barn, som föds i familjer där det talas flera språk, skulle ha svårt att lära sig svenska korrekt. Tvärtom har dessa barn bättre förutsättningar att lära sig många språk, än barn från enspråkiga miljöer. Vi möter David som har tre språk. Svenska får han bara tala i förskolan, hemma är det arabiska och syrianska som gäller. Vi har även besökt tre förskolor som har olika sätt att bemöta flerspråkighet. Lowe Östberg talar med...

Barnet och orden - om språk i förskolan : Alla ska med
Samhällskunskap

Barnet och orden - om språk i förskolan : Alla ska...

Kan den vanliga förskolan vara en språkstimulerande miljö för barn med speciella behov? Vi får möta Ossian som har Downs syndrom och Emilie som är blind. Ossian taltränas i förskolan enligt Karlstadmodellen, där man använder tecken som stöd, och Emilie går i Äppelgrupp där verkligheten syntolkas för barnen. Gäst är Ulf Janson, professor i pedagogik vid Stockholms universitet med inriktning på barn med funktionshinder.

Barnet och orden - om språk i förskolan : Allra första språket
Pedagogiska frågor

Barnet och orden - om språk i förskolan : Allra fö...

Om det lilla barnets första kontakt med förskolan och vad som händer när barnet lämnar hemmets trygga vrå. Vi har besökt en förskola i Enskede där man utvecklat ett verktyg som gör det enklare för personalen att registrera barnens språkliga framsteg när de bygger relationer med andra barn och vuxna. Musik är en viktig del av barns språkutveckling. På musikförskolan Solstrålen visar man hur musiken kan vara närvarande i alla aktiviteter. Lowe...

När skolan flyttar hem : Betyg och omdömen på distans
Pedagogiska frågor

När skolan flyttar hem : Betyg och omdömen på dist...

Att bli bedömd och betygsatt är tufft för många även i vanliga fall. Nu ska en del barn få betyg och omdömen trots att de inte har kunnat vara i skolan. Hur mycket ska vi föräldrar hjälpa och pusha våra barn i allt det här? Och hur ska lärarna kunna göra rättvisa bedömningar? Programledare Maja Härngren och mellanstadielärare Catharina Glaas tar itu med oron många föräldrar känner inför att barnen ska få betyg och omdömen. Vilket slags stöd ska...

Skola hemma - experterna : 6 april: En distanslärares dagbok
Pedagogiska frågor

Skola hemma - experterna : 6 april: En distanslära...

För knappt tre veckor sedan vändes tillvaron upp och ner på landets gymnasieskolor. Vilka lärdomar och insikter har lärarna fått hittills? Karin Berg är lärare i svenska och religion på Schillerska gymnasiet i Göteborg. Hon menar att den största utmaningen inte varit lärarkårens digitala kompetens, utan att få själva undervisningen att fungera. Men med rätt verktyg och elevernas vilja att anta utmaningarna finns en väg framåt - för än är...

Skola hemma - experterna : 1 april: De eftertraktade vårdeleverna
Pedagogiska frågor

Skola hemma - experterna : 1 april: De eftertrakta...

Extremt högt tryck råder på vården i storstadsregionerna och krisberedskap pågår i hela landet. Alla med vårdkompetens är mycket eftertraktade. Hur påverkar det gymnasiets vårdelever och lärare? Cecilia Lindqvist går sista terminen på vårdprogrammet och berättar om hur det var när hon gjorde sin praktik. På Lapplands gymnasium har vårdprogrammet bedrivit fjärrundervisning under flera år. Vårdläraren Anna-Stina Kero och specialläraren Susanne...