Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Samhällskunskap

Ekonomi - Statens hushållning

När vi handlar en vara får svenska staten intäkter genom moms. Men faktiskt får staten intäkter även genom skatter om man tjänar över en viss summa. I klippet får vi lära oss vilka intäkter och utgifter som staten har och hur pengarna används. Men vad gör staten om inte plus och minus går ihop? LÄROPLAN LGR 11 Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9 Samhällsresurser och fördelning - Hur hushållens, förretagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper. - Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

  • Produktionsland: Sverige
  • Bolag: MNM
  • Produktionsår: 2010
  • Ämnen: Samhällskunskap
  • Målgrupper: Grundskola 7-9
  • Språk: Svenska
  • Speltid: 2 min
  • Artikelnummer: NK-052