Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Samhällskunskap

Kräftskiva

I det här kunskapsklippet får vi veta mer om när och varför man har kräftskiva. LÄROPLAN - LGR 11 Övergripande mål och riktlinjer - Kunskaper Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: - har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet - kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, Kursplan 1-3, 4-6 Hem- och konsumentkunskap - Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll. (Syfte) - Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider. (Centralt innehåll) Historia - Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. Modersmål - reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden. (Syfte) - Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang. (Centralt innehåll)