Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Geografi

Sveriges näringar – Södermanland

I detta kunskapsklipp får vi veta mer om de näringar som är viktigast i landskapet. Vi besöker ett lantbruk som odlar spannmål samt några tillverkningsindustrier. Bl.a. så tillverkas lastbilar här. LÄROPLAN - LGR 11 Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1-3: - Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat. - Yrken och verksamheter i närområdet. Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6: - Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna. - Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. - Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.