Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Geografi

Sveriges statsskick - En översikt

Vi får lära oss om hur Sveriges statsskick och vad Sveriges konstitutionella monarki innebär. Dessutom får vi veta något om Sveriges försvarsmakt. LÄROPLAN - LGR 11 Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6: - Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. - Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag.