Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film
UR Modersmål och minoritetsspråk

Ajankohtaista suomeksi : 2021-12-04

Aktualiteter, nyheter och företeelser på finska från Finland, Sverige och världen. Temat är yttrandefrihet. De nordiska länderna ses ofta som föregångsländer för yttrandefriheten. Vad innebär yttrandefrihet och vad händer i de länder där den begränsas? Ulla Koski från Helsingin Sanomat-stiftelsen förklarar. Enligt henne har sociala medier ökat de ungas möjlighet att få sin röst hörd. Vi testar även tre påståenden om vad man får och inte får säga inom yttrandefrihetslagen med unga helsingforsare.