Vänligen logga in för att se på film
Ekonomi

All rätt i världen : Rättvis handel

Vad innebär rättvis handel? Enligt de mänskliga rättigheterna har alla rätt till skälig lön för sitt arbete och rätt till vila och fritid. På många håll i världen upprätthålls inte de här rättigheterna. För att kunna tillfredsställa västvärldens krav på billiga produkter tillverkas allt mer av våra varor i fabriker där minimala löner betalas ut för att kunna hålla kostnaderna nere. I många familjer innebär det att även barnen måste arbeta och bidra till försörjningen. Vi besöker butiken Sally Ann i Stockholm - Frälsningsarméns verksamhet för att utveckla rättvis handel. Expert i programmet är Katinka Svanberg, forskare i folkrätt vid Stockholms universitet. Programmet anknyter till artiklarna 23 och 24 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.