Vänligen logga in för att se på film
Samhällskunskap

Elin, Alvin och vuxenlivet : Om diagnosen intellektuell funktionsnedsättning

Vad betyder diagnosen "intellektuell funktionsnedsättning" eller "utvecklingsstörning"? Och vad innebär den för dem som har den? Elin och Alvin pratar om sin diagnos med varandra och med närstående personer.