Vänligen logga in för att se på film
Samhällskunskap

Rättighetsbärarna : Alla barns rätt

Vi får träffa barn som lever papperslösa, anhöriga till barn som lever med föräldrar som är med i IS, samt barn med svår funktionsnedsättning. Hur ser man på dessa barn och hur påverkar synen på dem och deras situation deras möjligheter att få tillgång till sina rättigheter?