Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Biologi

Evolution – Människans utveckling

I fyra kapitel får eleverna möta människans, Homo sapiens, fantastiska utveckling från urtida däggdjur fram till idag. Hur vet vi att den moderna människans ursprung kommer från Afrika? Har det hänt att flera människoarter levt samtidigt? Hur har språk uppstått och vad fick oss att gå upprätt? Och HUR har vi kunnat bli över 7,6 miljarder människor som vandrar på jorden idag? Många evolutionära begrepp och frågor besvaras med tydliga förklaringar under filmens gång tillsammans med illustrativa filmer och bilder.

Utrymmet för fortsatta arbeten och diskussioner efter filmen är stort eftersom filmen lämnar spelrum till fantasin. Det sker ständigt förändringar i teorierna inom paleoantropologin eftersom nya fynd ger nya antaganden om vad som funnits innan vår art.

Kapitel:
Förmänniskan (00:00-08:40) – Om Hominoiderna som är en förlaga till de tidiga människorna. Vad hände för 4 miljoner år sedan?
Den tidiga människan (08:40-18:00) – Människans närmaste förfäder, Homo erectus, som uppstod för cirka 2 miljoner år sedan.
Människa och schimpans (18:00-25:37) – Om deras skillnader och likheter i DNA, skelett och beteenden samt den gemensamma vägen genom evolutionen.
Beteende och kultur (25:37-36:44) – Hur har djur i allmänhet och människan i synnerhet utvecklat olika beteenden och kulturer. Ekologi och psykologi kopplat till evolution.