Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Biologi

Från pollination till fröspridning

Ibland förvånas vi över en björkkvist som växer i takrännan, eller finner blommor i trädgården som vi med säkerhet inte har sått. Av denna film framgår vilka raffinerade metoder som växter under lång tid har utvecklat i syfte att breda ut sig och föröka sig.

De olika filmavsnitten beskriver välkända inhemska växters förökningsprocedur, från pollinering till mogna frön. En ingående presentation av lindens, lönnens, björkens och almens fröspridning ges, liksom maskrosens. Inte alla växter har en så förträfflig utbredningsmetod.

Många träd lockar till sig djur med hjälp av färgglada och söta frukter. Frukternas kärnor tar inte skada under matsmältningen utan förflyttas till andra platser och planteras med hjälp av djurens avföring. Framförallt är det fåglar som bidrar till växters utbredning. Ibland hjälper även vi människor till med fröspridningen genom att frön som fastnar på våra kläder därmed förflyttas till nya omgivningar där de ifall de har tur, faller av i god jord.