Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

information och media

Lär dig videofilma

Instruktionsfilmen ger dig tips och råd så att du kan bli en bättre videofilmare. Filmen lär dig videokamerans funktioner samt grunderna i filmteknik så att du får ett bättre resultat. Filmen är kapitelindelad för att underlätta undervisningen. Filmens syfte är att lära dig grunderna i filmteknik och att öka din kunskap om kamerans funktioner