Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Historia

Livet under Hitler

Varje del av livet i Tyskland under perioden 1933 till 1945 påverkades på något sätt av Adolf Hitler och Nazistpartiet. I vissa fall förbättrades livet för medborgarna, ekonomin kom i ordning, industrin tog ny fart och arbetslösheten minskade, levnadsstandarden ökade och en ny stolthet växte fram. I andra fall ledde den totalitära regimen i rakt motsatt riktning. Genom användning av unika historiska arkivfilmer från hela världen speglar denna film allt väsentligt i livet under Adolf Hitler fram till krigsutbrottet 1939.