Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geologi

Marklära

En av jordens funktioner är att vara livsmiljö och näringskälla för världens växter. Men hur bildas jord? Och vilka jordmåner finns?

Filmens avsnitt beskriver bland annat begreppet markförsämring, att jordens kvalitet försämras via klimatförändringar eller via vinderosion. Markförsämring kan också vara antropogen, det vill säga sådan som orsakas av människor. När jord bildas tar det mycket lång tid, man skulle kunna säga att det hela är ett geologiskt kretslopp.

Filmen är indelad i 4 olika avsnitt som kan användas separat i undervisningen.

  1. Den livgivande jorden (cirka 11 minuter)
  2. Jordmånsbildning och levande organismer (cirka 10 minuter)
  3. Markförstöring (cirka 9 minuter)
  4. Geologiska kretsloppet (cirka 9 minuter)