Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

NO/Berättande

Månen - vår mäktiga tvillingplanet

I fyra miljarder år har månen lyst över jorden. Men det tog lång tid innan vetenskapen fick metoderna att ta reda på mer om månen. I brist på konkret kunskap har människan i alla tider fantiserat och spunnit myter om vår närmaste himlakropp, som påverkar livet på jorden i så många avseenden.

Filmen är uppdelad i sex avsnitt, som kan användas separat i undervisningen:

  1. Inledning (starttid 00:00; ca 06 min)
  2. Tidvattnets betydelse (starttid 05:58; ca 10 min)
  3. Månens faser (starttid 15:31; ca 10 min)
  4. Gudaberättelser och sagor (starttid 22:31; ca 07 min)
  5. Teleskopens betydelse (starttid 34:21; ca 12 min)
  6. Månfestivalen i Kina (starttid 41:49; ca 08 min)