Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

bild

Renässansens konstnärer

Under 1400- och början av 1500-talet förändrades både politiken och mentaliteten hos människorna. Man var ivrig att tänja på möjligheternas gränser och upptäcka nya perspektiv. Inom konsten kom mycket av inspirationen från den grekisk-romerska antiken. Här bejakades skönhet, känsla för kunskap och realism. Detta kom senare att kallas för Renässansen. Navet för all denna förändring är Florens – renässansens vagga. Under renässansen fanns det flera stora konstnärer som alla revolutionerade och utvecklade konsten. Den mest utmärkande av alla dessa var Leonardo da Vinci. Andra konstnärer vars verk visas i filmen är bl.a. Botticelli och Donatello.