Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Engelska

Story time! – The water of the earth

A little frog thinks she is too ordinary and despairs to attract the attention of other animals. When she discovers she can grow infinitely by drinking the river's water, she begins to swallow all the water of the earth, to the last drop, in order to put the world at her feet...

Tema i denna fabel och allegori är självkänsla, hybris och hållbar utveckling.

Rekommenderas i engelska för åk 7,8,9 och som förförståelse innan visning tipsar vi  om att först se sagan i svensk version (Allt vatten på jorden) med svensk text. Ytterligare versioner i moderna språk finns på franska och spanska för högstadiet åk 7, 8, 9 samt gymnasiet.

”Sagostund” är utvalda delar från en fin serie med animerade sagor från olika delar av världen. Fundera i interkulturell anda över hur sagor är uppbyggda och om det finns liknande drag mellan berättelserna.