Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Kemi

Vattnets, fosforns och svavlets kretslopp

I biosfären, allt som finns mellan himmel och jord, finns det biogeokemiska kretsloppet. I det färdas ämnen runt i olika faser. Vattnet som är ett utmärkt lösningsmedel leder i sitt kretslopp olika ämnen genom liv, mark, vatten och atmosfär.

Så de livsviktiga grundämnena svavel och fosfor är en del av vattnets kretslopp också. Svavlet hittar du som byggstenar i proteiner, och fosfor hittar vi i skelettet, nukleinsyror och i energibärande ATP-molekyler. De finns alltså i alla levande celler men också i atmosfären, i olika mineraler i marken eller upplöst i vatten.

Tidkoder i filmen:
00:00 Introduktion
02:50 Vattnets kretslopp
06:28 Fosforns kretslopp
09:03 Svavlets kretslopp
13:05 Sammanfattning