Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Religion

Kristendom – högtider

Inom kristendomen firas många högtider. I filmen får vi reda på vilka de största och vanligaste är. Men varför firar man dem och hur går det till?  Det skiljer sig också åt mellan de olika kristna förgreningarna. Vi får bland annat reda på mer om advent- och julfirande, påsk- och allhelgonahelg, pingst och Kristi himmelsfärd. I filmen får vi träffa präster ur de olika kristna förgreningarna som berättar och ger sin syn och perspektiv på traditioner och högtider. Religionsvetaren David Thurfjell sammanfattar och resonerar kring filmens frågeställningar:

  • Hur tar kristendomens centrala tankegångar sig uttryck i högtiderna?
  • Vilka är de viktigaste högtiderna?
  • Hur firas den och varför?
  • Vad betyder högtiderna för de kristna?
  • Firar män och kvinnor på olika sätt?

Syftet med filmserien “INblick i världsreligionerna” är att ge eleven djupare kunskaper om och ökad förståelse för andra religioner. Filmserien ska inspirera till att jämföra och resonera kring religionerna. Filmerna om de fem världsreligionerna är producerde ur ett svenskt perspektiv - Kristendom, Islam, Judendom, Hinduism och Buddhism. Programmen är producerade utifrån det centrala innehållet i Lgr11 inom ämnet religion. Exempel på fokusområden är Heliga rum, Heliga skrifter, Andliga ledare, Levnadsregler, Tro och Identitet, Högtider, Ritualer, Gudsbilden och Livet efter döden.