Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Biologi, Geografi

Vår skog – Lövskogen

Här får vi veta mer om lövskogen! Vi lär oss om vad som utmärker den här skogstypen. Filmen berättar om när lövskogen kom till Norden och hur skogen har förändrats sedan dess. Filmen tar upp vilka olika djur- och växtarter som trivs i lövskogen och varför det är så viktigt att bevara den biologiska mångfalden. Lövskogen är viktig för oss i Sverige och Norden. Den ger oss både glädje och avkoppling. Dessutom ger lövskogen oss många olika produkter. Filmen ger oss några exempel på vilka. Det gäller för oss att vara rädd om vår lövskog så att den mår bra. Filmen visar också hur vi kan göra för att ta hand om vår lövskog.

  • Var växer lövskogen i Sverige, Norden och i övriga världen?
  • Hur länge har det funnits lövskog här?
  • Varför är lövskogen så viktig för oss idag?
  • Vilka växter och djur kan vi hitta i lövskogen?
  • Vilka produkter kan lövskogen ge oss?
  • Hur är lövskogen hotad?
  • Vad kan vi göra för att lövskogen ska må bra?