Vänligen logga in för att se på film
Information och media

Fatta bildanalysen : Dokumentera - denotation och konnotation

Hur kan man förstå en bild genom bildanalys? Programledaren Daniel Riley förklarar begreppen konnotation och denotation. Vad ser vi i bilden? Hur är bilden uppbyggd? Och vilka associationer ger bilden?