Vänligen logga in för att se på film
Kemi

Snabbkoll! : Atomer

Vad är atomer och hur är de uppbyggda? Ord och begrepp som förklaras är isotoper, elektroner, protoner, elementarpartiklar och det periodiska systemet.