Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Barnkonventionen – 10-åriga Noras rätt till flyktingskydd

10-åriga Noras rätt till flyktingskydd. Nora var nio år när en missil förstörde hennes hem i Homs i Syrien. Hennes katt blev begravd under rasmassorna och dog. Nora måste fly och det enda hon fick ta med sig var en liten resväska med kläder. Nora saknar Syrien. Hur skulle du känna om du var tvungen att fly från Sverige? Filmen handlar om flyktingbarns rätt att få särskild hjälp, skydd och uppmärksamhet.

Filmen handlar om flyktingbarns rätt att få särskild hjälp, skydd och uppmärksamhet.

Varje barn har rätt till ett lyckligt liv. Det är vad denna serie handlar om. Oavsett bakgrund har varje barn rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs 1989. Enligt konventionen ska bland annat barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Serien visar hur barnkonventionen på olika sätt berör barn på vårt jordklot.

Trailer