Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Barnkonventionen – Jasons rätt att inte bli mobbad

12-årige Jason är van att bli mobbad i skolan. En del barn tycker att han är konstig för att han hellre spelar teater och sjunger än spelar fotboll. Mobbningen har påverkat hans liv mycket och därför håller han sig undan. Jason ser sin klass som ett schackspel – de vita pjäserna är hans vänner och de svarta hans fiender. Jason vill komma till andra sidan på ett sä­kert sätt. Men hur? Jason bestämmer sig för att skriva en sång om sina känslor och hoppas att klasskamraterna ska förstå honom bättre.

Trailer

Programmet handlar om rätten att få skydd mot diskrimine­ring och mobbning.

• Barnkonventionens artikel nummer 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Varje barn har rätt till ett lyckligt livDet är vad denna serie handlar om. Serien visar hur barnkonventionen på olika sätt berör barn på vårt jordklot Oavsett bakgrund har varje barn rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs 1989. Enligt konventionen ska bland annat barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.