Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Historia

Bilder från första världskriget - Krigströtthet

13 händelser som utspelar sig de sista krigsåren, fram till 1918.

Hur upplevdes det stora kriget av dem som var med? Filmen presenterar 13 olika fotografier - alla tagna de sista åren av första världskriget. Många hade trott på ett kort krig. Nu visste man bättre. Det blev ett världskrig som varade i över fyra år (1914-1918) och kostade fler än 10 miljoner människor livet.

Med bilder från första världskrigets krigströtta sista år, och texter av den franske författaren Alexis Jenni, får vi följa med till sjukhus, slagfält, ruiner och uppsamlingsplatser. Men även se reaktionerna vid vapenvilan 1918. Fotografierna är tagna i Frankrike men känslan är global. Det gör detta till en utmärkt diskussionsfilm om krig i allmänhet och första världskriget i synnerhet.

Filmen är användbar i första hand i ämnena historia, bild, och samhällskunskap, men kan även användas i ämnet svenska om bilderna analyseras utifrån massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas. 

I handledningen finns en lista på de 13 avsnitten (1,5 min/vardera) med deras starttider.