Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Historia

Bilder från första världskriget – Upptrappning

12 händelser som utspelar sig vid krigets början, med start 1914.

Hur upplevdes det stora kriget av dem som var med? Filmen presenterar 12 olika fotografier - alla tagna de första åren av första världskriget. Då trodde många på ett kort krig. Men kriget blev till ett världskrig, som varade i över fyra år (1914-1918) och kostade fler än 10 miljoner människor livet.

Med bilder från första världskrigets upptrappning, och texter av den franske författaren Alexis Jenni, får vi följa med vid mobilisering och till skyttegravar, se dåtidens nya vapen och uppleva vardagen i fält. Fotografierna är oftast tagna i Frankrike men känslan är global. Det gör detta till en utmärkt diskussionsfilm om krig i allmänhet och första världskriget i synnerhet.

Filmen är användbar i första hand i ämnena historia, bild, och samhällskunskap, men kan även användas i ämnet svenska om bilderna analyseras utifrån massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas. 

I handledningen finns en lista på de 12 avsnitten (ca 1,5 min/vardera) med deras starttider.