Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Brottsofferjouren – Ung och brottsutsatt

Vi vet att många unga som blir utsatta för brott ofta väljer att inte berätta för vuxna. Att polisanmäla kan ligga långt bort med rädsla över att det kan bli värre. Många unga är rädda för att vuxna inte har tid att lyssna eller för att inte bli trodda. Detta gäller särskilt de unga som redan lever i utsatta situationer. Vi vet också att många hindras från att berätta på grund av skuld och skam. De tror att det som hände var deras eget fel. Ytterligare en anledning till att unga inte berättar är att många unga inte känner till sina rättigheter eller vet om att det som de blivit utsatt för är ett brott. 

Filmen är framtagen av Polismyndigheten och Brottsofferjouren Sverige och finns även på www.brottsofferjouren.se

Brottsofferjouren vill genom filmerna informera om vilken stöd och hjälp som unga har rätt att få om man blivit utsatt för ett brott. Även om du är osäker på om det är ett brott.